Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj newsa do SERWISU INFORMACYJNEGO !DODAJ własnego NEWSA
do Serwisu Informacyjnego CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Informacyjnego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa
  - FOTO 1 -  - FOTO 1 -   - FOTO 1 -  - FOTO 1 -
  - FOTO 2 -  - FOTO 2 -   - FOTO 2 -  - FOTO 2 -
  - FOTO 3 -  - FOTO 3 -   - FOTO 3 -  - FOTO 3 -
II edycja Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” na Malcie w Poznaniu

Z okazji Dnia Ojca w niedzielę (21 czerwca) w ramach II edycji Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” na Malcie w Poznaniu odbędzie się akcja edukacyjna. Kampania jest odpowiedzią na potrzeby społeczne - aż 51% młodych Polaków uważa, że edukacja nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych, którą młodzież otrzymuje w szkole jest niedostateczna.
Z badania CBOS przeprowadzonego w ramach II edycji Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” wynika, iż fakt zostania młodocianym ojcem wiąże się z brakiem świadomości konsekwencji, jakie niesie ze sobą kontakt seksualny bez zabezpieczenia.

Niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a także niedostateczna wiedza nt. antykoncepcji w Polsce były inspiracją do powstania Kampanii „Kiedy 1+1=3”. Badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach kampanii potwierdziły potrzebę edukacji w tym zakresie. W tym roku organizatorzy Kampanii „Kiedy 1+1=3” zadecydowali o jej kontynuacji.

W ramach Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa w 5 miastach Polski zaplanowano akcje świadomościowe. Akcja inaugurująca odbyła się 24 maja w Białymstoku, następnie kampania
gościła w Krakowie (31 maja), w minioną niedzielę (7 czerwca) zawitała do Olsztyna,
w tę niedzielę (14 czerwca) odwiedziła Rynek Manufaktury w Łodzi, a na zakończenie akcję edukacyjną zaplanowano na 21 czerwca na Malcie w Poznaniu.

Podczas akcji w godz. 12.00 -16.00 w namiocie kampanii można będzie skorzystać
z porad: seksuologa – Agnieszki Felińskiej oraz ginekologa położnika – lek. med. Mirosława Moskalewicza. Organizator zapowiada dystrybucję broszur edukacyjnych „Przewodnik po antykoncepcji czyli jak świadomie planować rodzinę” oraz zachęca do wzięcia udziału w quizach edukacyjnych z nagrodami. Parom, które świadomie planują rodzinę, porad udzielać będzie Bożena Olczak - położna ze Szkoły Rodzenia z Elementami Jogi w Poznaniu. Najmłodsi goście kampanii mogą uczestniczyć w zabawach związanych
z tematem rodziny prowadzonych przez animatorki.

Nieświadomość i beztroska szybko może zmienić dotychczasowe życie nastolatków,
a niekiedy nawet prowadzić do dramatów rodzinnych związanych z pojawieniem się niechcianej ciąży. Nierzadkie są sytuacje, kiedy nastolatki rodzą dzieci, a media informują
o noworodkach podrzucanych na śmietnikach. We współczesnym świecie wiedza w tym zakresie ma szczególne znaczenie. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu 2008 badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków* oraz badanie sytuacji młodocianych matek i młodocianych ojców w wywiadach CBOS.

„Chcemy edukować młodych ludzi nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych poprzez uświadomienie im, że z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa
i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować wiedzę antykoncepcyjną oraz świadome planowanie rodziny, aby w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa – mówi Magdalena Bober
z firmy Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która jest inicjatorem kampanii.

„Głównym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje skutecznie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest sfera intymna” – dodaje dr n. med. Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

Według wyników badania CBOS* 73,2% młodych ludzi podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny.
Akcja w Poznaniu zakończy Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa celowo skoncentrowany wokół Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, aby w tym czasie przypomnieć o ważnych sprawach decydujących o kształtowaniu się szczęśliwej rodziny.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem kampanii jest firma Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o. – patron świadomego rodzicielstwa.

Więcej informacji na stronie internetowej www.swiadomerodzicielstwo.com.

Co mówią badania opinii?
Postawy i zachowania seksualne młodych Polaków*
• Młodzi ludzie czerpią wiedzę nt. życia seksualnego (w tym również środków
antykoncepcyjnych) od rówieśników, kolegów – 55,4%, z Internetu – 43,9%, ze szkoły, od nauczycieli – 34,9%, z czasopism młodzieżowych – 32,6%
• Aż 51,7% uważa, że wiedza nt. życia seksualnego (w tym również środków
antykoncepcyjnych), jaką obecnie młodzież otrzymuje w szkole jest niewystarczająca
• Uważają jednak, że tę wiedzę powinni im dostarczać rodzice (opiekuni) – 72,9%, szkoła – 61,6% czy lekarz lub farmaceuta – 35,7%
• Trzy czwarte przyznało, że lekcje wychowania seksualnego powinny być obowiązkowe
• 79,9% młodych respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że brak wiedzy nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych jest główną przyczyną przypadkowych ciąż nastolatek
• 73,2% podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości
i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny

Sytuacja młodocianych matek**
• Większość uczestniczek badania przyznała z perspektywy czasu, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych nie była wystarczająca
• Młodociane matki przyznały, że mimo podstawowej wiedzy na ten temat nie umiały połączyć jej z praktycznym zastosowaniem albo mówiły, że brakowało im wyobraźni bądź poczucia odpowiedzialności
• Większość kobiet zaszła w ciążę dość szybko od momentu rozpoczęcia współżycia seksualnego (w okresie do 6 miesięcy), zdarzało się to również u progu inicjacji seksualnej
• Choć pojawienie się dziecka kobiety oceniały pozytywnie, głównie ze względu na zwiększenie mobilizacji życiowej, to wspomniały też o problemach i trudnościach,
o których wcześniej nie pomyślały: trudność godzenia nauki z zajmowaniem się dzieckiem; zakończenie edukacji na niższym poziomie niż chciałyby; nowe obowiązki
i odpowiedzialność; radykalna zmiana trybu życia, brak czasu na wiele innych rzeczy, brak życia towarzyskiego; brak umiejętności ułożenia sobie życia z ojcem dziecka wynikającej
z niedojrzałości; żal, że dziecko nie ma lepszego biologicznego ojca
• Prawie wszystkie uczestniczki badania uważają, że dziewczyny powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Wg nich najważniejsza rola w tym zakresie przypadać powinna rodzicom, zwłaszcza matce oraz szkole, gdzie lekcje powinny być obowiązkowe. Wiedza dostarczana w szkole jest niewystarczająca
• Z perspektywy doświadczeń gdyby mogły cofnąć czas, rozpoczęłyby współżycie seksualne później albo – jeśli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne

Sytuacja młodocianych ojców***
• Zdecydowana większość uczestników badania odpowiedziała z perspektywy czasu, że stosowałaby środki antykoncepcyjne lub skłoniła partnerkę do ich stosowania, ale połowa z nich, że nie przesunęłaby wieku inicjacji seksualnej na później, przy czym niewiele mniej liczna grupa zdecydowałaby się na taki krok
• Młodociani ojcowie przyznali, że źródłem edukacji seksualnej młodych Polaków są: Internet, rówieśnicy i starsi koledzy/koleżanki oraz media, co pozostaje w kontraście do pożądanych źródeł wiedzy na ten temat – edukować powinni przede wszystkim rodzice, szkoła i lekarze (ginekolodzy, seksuolodzy), psychologowie; bardzo istotny jest dla nich profesjonalizm i fachowość w przekazywaniu wiedzy, gdyż rówieśnicy nie są traktowani jako osoby wiarygodne, podobnie jak Internet i media
• Większość respondentów jest przekonana, że lekcje wychowania seksualnego
w szkole powinny być obowiązkowe z naciskiem na konsekwencje podjęcia współżycia seksualnego
• Według uczestników badania młodzi ludzie w Polsce nie są wystarczająco poinformowani o życiu seksualnym człowieka i chociaż źródeł informacji jest coraz więcej to są one niepełne i brakuje im umiejscowienia w szerszym kontekście (społecznym, emocjonalnym), a także brakuje im poważnego traktowania
• Najważniejszymi, najczęściej wymienianymi przez respondentów sposobami zapobiegania obawom związanym z podjęciem współżycia seksualnego są edukacja i stosowanie środków antykoncepcyjnych
• Ciąża partnerki spowodowała, że pojawiły problemy emocjonalne: prawie połowa potrzebowała wsparcia psychicznego w tym czasie oraz inne problemy takie jak: dotkliwe poczucie utraty wolności, poczucie bezsilności, rezygnacja z planów życiowych i rozrywek, zapewnienie warunków materialnych rodzinie, połączenie nauki z pracą, zaakceptowanie „ojcostwa”

* Badanie CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”,, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat
** Badanie CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”,, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
6 nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 10 ponad 10 lat temu.
***Badanie CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”, marzec/kwiecień 2009, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi ojcami z różnych regionów Polski, 7 mężczyzn zostało ojcami w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 5 mężczyzn nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 13 ponad 10 lat temu.

Data wiadomości: 2009-06-16
Autor: mmmmmm
Powrót do zestawienia

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        

Dodany: 2009-06-16 15:47:50
jakieś zdjęcia?
Autor: bela     + Odpowiedz na komentarz

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        


  DZIAŁY INFORMACJI:

 WYDARZENIA
 -\Wielkopolska
  -\Poznań
  -\Kalisz
  -\Konin
  -\Ostrów Wielkopolski
  -\Leszno
  -\Gniezno
  -\Piła
  -\Pozostałe
 -\Kraj
 -\Świat
 BIZNES i GOSPODARKA
 KULTURA, SZTUKA, IMPREZY
 SPORT
 TECHNOLOGIE i NAUKA
 KOMUNIKATY
 FELIETONY z WIELKOPOLSKI
 MOTORYZACJA
 DOM i BUDOWNICTWO
 PRACA i EDUKACJA
 MEDYCYNA i ZDROWIE
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl