Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj newsa do SERWISU INFORMACYJNEGO !DODAJ własnego NEWSA
do Serwisu Informacyjnego CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Informacyjnego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa
Czy Polak może jeździć po Polsce autem z obcymi tablicami rejestracyjnymi?

Do Komendy Głównej Policji trafiają pytania, czy obywatele polscy mogą kierować pojazdami zarejestrowanymi poza krajem - autami krewnych przybyłych z zagranicy lub kupionymi, zarejestrowanymi i ubezpieczonymi za granicą, a używanymi w Polsce przez czas nieokreślony.
Przepisy prawa o ruchu drogowym nie zabraniają korzystania przez obywateli polskich z pojazdu zarejestrowanego za granicą. Przepis art. 71 ust. 4 stwierdza tylko, iż pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu jeżeli odpowiada on wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne, których numery składają się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich. Z art. 38 wynika natomiast, iż do poruszania się jakimkolwiek pojazdem wystarczy prawo jazdy i dowód rejestracyjny oraz obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu ("zielona karta" lub też wykupione na terenie RP u dowolnego ubezpieczyciela ubezpieczenie krajowe).

Problem wygląda inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę przepisy celne. Przy przekroczeniu autem granicy państwa odbywa się odprawa celna - gdy chodzi o pobyt czasowy i osoba wjeżdżająca nie wnosi żadnych opłat celnych, jest to "odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od cła" Jak wynika z art. 145 § l kodeksu celnego, procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystywanie w Polsce towarów niekrajowych przeznaczonych do powrotnego wywozu.

Minister finansów stwierdził, iż pojazdy samochodowe zarejestrowane za granicą mogą być odprawione czasowo z całkowitym zwolnieniem od cła wtedy, gdy zostaną przywiezione przez osoby mające swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania poza polskim obszarem celnym, albo też przez obywatela polskiego przebywającego za granicą w związku z pracą, studiami, działalnością naukowo-badawczą lub leczeniem (S 128).
Najważniejszy jest jednak przepis mówiący, że pojazd taki może być na terenie Polski użytkowany tylko przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury odprawy czasowej. Nie ma więc przeszkód, aby Polak kierował samochodem zarejestrowanym poza RP, pod warunkiem jednak, iż będzie się w nim cały czas znajdowała osoba, która przekraczała autem uprzednio granicę. Według organów celnych, zawsze kiedy w pojeździe jest tylko obywatel polski, dochodzi do naruszenia warunków odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, co daje podstawę do zabezpieczenia pojazdu.

Wyjeżdżający za granicę cudzoziemiec nie może zostawić auta obywatelowi polskiemu. Pojazd ten powinien zostać powrotnie wywieziony lub otrzymać nowe przeznaczenie celne (co oznacza zgłoszenie do odprawy celnej ostatecznej i obowiązek uiszczenia wszelkich należności celnych) najpóźniej w dniu, w którym osoba, która go przywiozła, opuszcza polski obszar celny. Jeśli więc cudzoziemiec przed swym wyjazdem powierza pojazd polskiej osobie fizycznej lub prawnej i spisuje na tę okoliczność akt notarialny, to popełnia przestępstwo.
Niezależnie od naruszenia przepisów celnych w takim przypadku zastosowanie znajdują również przepisy 73 ust. 5 prawa o ruchu drogowym, w myśl których w razie powierzenia podmiotowi polskiemu pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podlega on obowiązkowi rejestracji, której dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego. Do wniosku o rejestrację takiego pojazdu należy dołączyć dokument, na podstawie którego nastąpiło jego powierzenie, dowód rejestracyjny (...), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dowód odprawy celnej przywozowej.
Co ma do przepisów celnych policja? Okazuje się, że sporo. Przepisy rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawierają wyraźne upoważnienie dla organów podległych MSWiA (w tym oczywiście policji) do zabezpieczenia należności celnych przypadających od środków przewozowych przywiezionych z zagranicy i dopuszczonych na polski obszar celny (...) w trybie odprawy czasowej. Podstawą do ich zajęcia może być m.in. stwierdzenie niezachowania warunków zezwolenia na odprawę celną czasową. Tak zabezpieczony pojazd przekazywany jest następnie do dyspozycji służb celnych.

Data wiadomości: 2001-10-30
Powrót do zestawienia

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        

Dodany: 2019-11-17 17:59:39
A co jeśli cło zostanie zapłacone, a pojazd nie przerejestrowany?
Komentarz anonimowy     + Odpowiedz na komentarz

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        


  DZIAŁY INFORMACJI:

 WYDARZENIA
 BIZNES i GOSPODARKA
 KULTURA, SZTUKA, IMPREZY
 SPORT
 TECHNOLOGIE i NAUKA
 KOMUNIKATY
 FELIETONY z WIELKOPOLSKI
 MOTORYZACJA
 -\Świat
 DOM i BUDOWNICTWO
 PRACA i EDUKACJA
 MEDYCYNA i ZDROWIE
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl