Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj newsa do SERWISU INFORMACYJNEGO !DODAJ własnego NEWSA
do Serwisu Informacyjnego CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Informacyjnego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa
 Systemy zabezpieczenia mechanicznego obiektów  - Systemy zabezpieczenia mechanicznego obiektów  -
Systemy zabezpieczenia mechanicznego obiektów

Zabezpieczenia mechaniczne obiektów budowlanych w obliczu dynamicznego rozwoju zabezpieczeń elektronicznych i usprawnienia pracy ochrony fizycznej, są często postrzegane przez administratorów, a nawet osoby opracowujące plan zabezpieczenia jako nieistotne, nie posiadające większego znaczenia. Czy słusznie?

Praktyka wskazuje na znakomite możliwości identyfikacji zdarzenia polegającego na wejściu intruza na teren chroniony, lokalizacji miejsca w którym przebywa, a nawet śledzenie jego działań za pomocą kamer. Ma to zasadnicze znaczenie dla sprawnego działania interweniujących służb ochrony, a w przypadku braku możliwości zatrzymania intruza na miejscu zdarzenia ułatwia Policji wytypowanie sprawcy i zatrzymanie go, a często również odzyskanie utraconego mienia. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zastosowanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest wskazane, a nawet konieczne dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu, przy czym warunkiem uzyskania rzeczywistego bezpieczeństwa jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia skutecznej interwencji pracownikom ochrony fizycznej lub Policji.

W tym momencie dochodzimy do najistotniejszego czynnika mającego wpływ na skuteczność zabezpieczenia jakim jest CZAS.

Kilka przykładów z praktyki:

1. Sklep komputerowy w centrum dużego miasta wyposażony w system monitorujący połączony z centrum monitorowania, brak odpowiednich zabezpieczeń mechanicznych, sprawdzony czas reakcji patrolu interwencyjnego nie przekracza 2 minut – skradziono profesjonalny monitor 25”, patrol nie zdołał zatrzymać sprawcy zdarzenia.

2. Sklep spożywczo-przemysłowy w odległości ok. 15 metrów od bloków mieszkalnych, brak systemu alarmowego, zabezpieczony wysokiej klasy zamkami osadzonymi w stolarce stalowej – sprawca działając ciężkimi narzędziami zdołał dostać się do środka w czasie szacowanym przez technika policyjnego, oraz przez specjalistę zabezpieczenia technicznego na około 30 minut, po czym skradł łatwo zbywalne artykuły i opuścił obiekt bez przeszkód.

3. Dom w dzielnicy willowej wyposażony w system alarmowy bez podłączenia do centrum monitorowania oraz średniej jakości urządzenia mechaniczne. Sprawcy dostali się przez źle zabezpieczone okno piwniczne, w czasie działania sygnalizacji alarmu zniszczyli centralkę alarmu oraz wszystkie czujki, przeczekali zainteresowanie ze strony sąsiadów i przypadkowego patrolu ochrony fizycznej (nie chroniącego tego obiektu), po czym dokonali kradzieży i opuścili budynek przed przybyciem mieszkańców.

Na co wskazują powyższe zdarzenia oraz wiele tym podobnych?

Przy planowaniu zabezpieczenia obiektu konieczne jest takie skonfigurowanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych by była możliwość skutecznej interwencji.

W pierwszym z opisanych zdarzeń brak przyzwoitych zabezpieczeń mechanicznych, chociażby kl. 2, spowodował, że sprawca miał wystarczającą ilość czasu mimo błyskawicznej interwencji patrolu.

W drugim z powyższych przykładów widać wyraźnie możliwość dobrego zabezpieczenia mechanicznego. W większości przypadków opór urządzeń mechanicznych rzędu 5-10 minut jest wystarczający do przeprowadzenia działań zapobiegawczych. Konieczne jest jednak włączenie obiektu do systemu monitorowania.

Trzeci przykład wskazuje na konieczność systemowego podejścia do zabezpieczenia budynku, należy zwracać uwagę na fakt, że najsłabszy element zabezpieczenia wyznacza czas jakiego potrzebuje sprawca, a więc czas w jakim powinna zostać podjęta interwencja.

Czy w takim razie jest możliwe zastosowanie takich urządzeń mechanicznych (drzwi, okna, rolety, zamki, okucia itp.), które zapewnią oczekiwane bezpieczeństwo, a więc przy współpracy z systemami elektronicznymi i ochroną fizyczną uniemożliwią sprawcy włamanie?

Jest to pytanie, na które przeciętny użytkownik odpowiedziałby zapewne utartym powiedzeniem : „na złodzieja nie ma rady”. Wielu wysokiej klasy specjalistów zajmujących się zabezpieczeniem technicznym obiektów stwierdzi, że wraz z rozwojem technik i systemów zabezpieczenia następuje rozwój technik przestępczych.

Pamiętajmy jednak o najistotniejszym czynniku decydującym o skuteczności zabezpieczenia:

CZAS (swobodnego działania potencjalnego intruza) < CZAS (oporu urządzeń mechanicznych) = CZAS (potrzebny odpowiednim służbom po uruchomieniu sygnalizacji alarmowej podejmującym interwencję)

W takim razie jaki czas powinny stawiać opór urządzenia mechaniczne, tak by systemy elektroniczne spełniły swoją rolę, a ochrona fizyczna miała szansę sprawnego zabezpieczenia obiektu?

Czy 30 sekund to wystarczający czas oporu?

Nawet w przypadku stałej ochrony fizycznej może to być czas niewystarczający.

Powszechnie stosowane urządzenia mechaniczne bardzo często są niskiej jakości zabezpieczeniowej. Bywa że szacunkowy czas oporu jaki stawiają przeciętnie przygotowanemu włamywaczowi nie przekracza 20 sekund, nawet ataku prostymi narzędziami, które sprawca może pomieścić w podręcznej torbie lub nawet w kieszeni marynarki.

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż popularne jest instalowanie "jakichś zamków", których jedyną zaletą jest możliwość zaryglowania drzwi tak by ewentualny petent wiedział, że są zamknięte. Najczęściej są to produkty bez określonej klasy odporności na włamanie. W przypadku drzwi zdarza się, że ich konstrukcja umożliwia łatwe wprowadzenie łomu, a przez to szybkie otwarcie. Nieprawidłowe okuwanie tarczami osłonowymi, które dają się odkręcić od zewnątrz, czy ewentualnie w inny sposób usunąć, lub z których wkładka wystaje w sposób umożliwiający jej usunięcie i otwarcie drzwi to również powszechna praktyka. Okna z kolei bardzo często wyposażone są w okucia obwiedniowe chroniące w sposób odpowiedni wyłącznie przed naporem wiatru, w klamki nie utrudniające intruzowi otwarcia od zewnątrz, oraz szyby łatwe do rozbicia i np. wrzucenia do wnętrza niebezpiecznych substancji.

Tak więc nasuwa się wniosek, że na opinię "na złodzieja nie ma rady" zapracowały nie urządzenia służące zabezpieczeniu obiektów lecz ich substytuty.

Co więcej wielu szanowanych producentów posiadających w swojej ofercie zamki, drzwi i inne okucia klasy 4;5, oferuje również produkty o bardzo niskiej jakości zabezpieczeniowej, mające służyć wyłącznie celom porządkowym lub tymczasowym przed zainstalowaniem właściwych urządzeń zabezpieczeniowych. Inwestorzy natomiast kierując się marką produktu, a nie klasą odporności określoną odpowiednim certyfikatem stosują je jako zabezpieczeniowe. Skądinąd interesujący jest fakt, że cena takich wyrobów często stanowiąca mniej niż 10% ceny certyfikowanych urządzeń zabezpieczających nie budzi wątpliwości nabywców.

Czym kierować się planując zabezpieczenie obiektu?

Jakie kryteria powinny spełniać drzwi, okna, zamki i pozostałe urządzenia mechaniczne by ich czas oporu wynosił nie kilkanaście sekund przy użyciu prostych narzędzi, lecz kilka-kilkanaście minut ataku narzędziami typu: łom, wiertarka, szlifierka kątowa, piła bagnetowa, pik, elektropik itd.

Rozwiązanie jest bardzo proste. Należy wyposażyć obiekt zarówno w drzwi, okna, zamki i inne zamknięcia odpowiedniej klasy antywłamaniowej określonej certyfikatem wystawionym przez odpowiednią jednostkę badawczą. W poszczególnych klasach minimalny czas oporu jest określony, a więc wiedząc ile czasu w przypadku danego obiektu potrzeba na dotarcie interweniującej ochrony lub Policji, można tak skonfigurować zabezpieczenie by maksymalnie utrudnić intruzowi zrealizowanie jego celów. Istotne jest by w planowaniu zabezpieczenia nie pomijać drzwi wewnętrznych, które mogą znacząco opóźnić przemieszczanie się intruza po ewentualnym dostaniu się do wnętrza budynku.

PRZYKŁADOWE TABELE ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH


Tabela 1. Czas oporu wkładek bębenkowych według PN-91/B-94461/02Klasa odpornościPrzykładowe próbyCzas oporu w minutachBprzepiłowanie, ścięcie, nawiercenie3Cprzepiłowanie, ścięcie, nawiercenie6


Tabela 2. Czas oporu wkładek bębenkowych według PN-EN 1303:200
Klasa odpornościPrzykładowe próbyCzas oporu w minutach4nawiercenie35nawiercenie5


Tabela 3. Czas oporu okuć zabezpieczających zamek PN-EN 1906:2003
Klasa odpornościPrzykładowe próbyCzas oporu w minutach3nawiercenie34nawiercenie5


Tabela 4. Czas oporu okien, drzwi lub żaluzji według ENV 1627, zestawy narzędzi według ENV 1630
Klasa odpornościPrzykładowe narzędziaCzas oporu2wkrętaki, kliny drewniane, klucz do rur33jw. plus łom stalowy54jw. plus młotek, siekiera, przecinak, wiertarka małej mocy105jw. plus elektryczna piła, wiertarka średniej mocy, szlifierka kątowa średniej mocy156jw. plus wiertarka dużej mocy, szlifierka kątowa dużej mocy20

Jak widać w powyższych tabelach odpowiedni dobór mechanicznych urządzeń zabezpieczających jest możliwy wymaga tylko świadomego i systemowego działa

Aby zwiększyć skuteczność zabezpieczenia wskazane jest tworzenie rozwiązań tzw. śluzowych. W przypadku wejścia do budynku może to być np. wiatrołap, którego zewnętrzne drzwi wyposażone są w średniej klasy zamki oraz kontaktron systemu alarmowego, natomiast wewnętrzne są drzwiami kl 5 (lub „C” wg. PN). Po otwarciu zewnętrznych drzwi pozostaje ograniczony czas na otwarcie wewnętrznych przed uruchomieniem się alarmu, co uniemożliwia intruzowi spokojne manipulowanie przy właściwych drzwiach zabezpieczeniowych. Podobnie w przypadku okien, zastosowanie rolety zewnętrznej do okna, które jest np. w klasie 3, wyposażonej w odpowiednie urządzenie elektroniczne uruchamiające sygnalizację włamania po próbie nieuprawnionego otwarcia, stawia intruza w sytuacji zmuszającej go do próby sforsowania okna antywłamaniowego przy włączonym alarmie, lub odstąpienia od włamania.

Rozwiązaniem systemowym, zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa obiektu przy równoczesnym usprawnieniu zabezpieczenia przeciwpożarowego jest Układ Centralnego Otwierania znany również jako system Master Key lub system z kluczem generalnym.
System taki oparty na wkładkach i zamkach w kl 4 lub 5 (kl „C” wg PN)dodatkowo o skomplikowanym profilu i konstrukcji kluczy utrudniającym nieuprawnione kopiowanie, umożliwia prowadzenie uporządkowanej gospodarki kluczami. Możliwość skorzystania z klucza generalnego otwierającego wszystkie drzwi w obiekcie stanowi znakomite rozwiązanie w przypadku ewakuacji osób, lub konieczności sprawdzenia budynku przez saperów (oczywiście z pominięciem tych pomieszczeń, które zgodnie z przepisami poddane są specjalnym procedurom).
Zastosowanie systemu Master Key utrudnia, a w przypadku wykorzystania wkładek mechatronicznych wręcz uniemożliwia nieuprawnione duplikowanie kluczy, co ma zasadniczy wpływ na zabezpieczenie obiektu przed próbą dostania się przez intruza takim sposobem.

Istnieje szereg rozwiązań z zakresu zabezpieczeń mechanicznych, których prawidłowe stosowanie znacząco zwiększa rzeczywiste bezpieczeństwo obiektu, a w połączeniu z odpowiednimi systemami elektronicznymi i monitorowaniem przez firmę zajmującą się ochroną fizyczną skutecznie zniechęca potencjalnych intruzów do próby włamania.

Jarosław Barszcz
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWB Metalplast – Poznań

BARKEY Firma Zabezpieczeniowa
60-478 Poznań
ul. Lutycka 95
tel./fax: 0-61 843 38 23

Data wiadomości: 2006-10-20
Powrót do zestawienia

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        


  DZIAŁY INFORMACJI:

 WYDARZENIA
 BIZNES i GOSPODARKA
 KULTURA, SZTUKA, IMPREZY
 SPORT
 TECHNOLOGIE i NAUKA
 KOMUNIKATY
 FELIETONY z WIELKOPOLSKI
 MOTORYZACJA
 DOM i BUDOWNICTWO
 -\Kraj
 PRACA i EDUKACJA
 MEDYCYNA i ZDROWIE
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl