Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
Pomagam w razie problemów związanych z widocznością w internecie - Masz problem - zapytaj!
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj newsa do SERWISU INFORMACYJNEGO !DODAJ własnego NEWSA
do Serwisu Informacyjnego CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Informacyjnego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa
 Dłużnik szybciej trafi do BIG - Dłużnik szybciej trafi do BIG -
Dłużnik szybciej trafi do BIG

Przedsiębiorcy zalegający z płatnościami nie unikną już spłaty należności. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód nawiązała współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Dzięki temu GK PZ dysponuje kolejnym skutecznym narzędziem dyscyplinującym dłużników – wpisem do rejestru długów w BIG.

- Współpraca ma usprawnić odzyskiwanie zarówno wierzytelności pierwotnych, jak i wtórnych – mówi Piotr Filosek, prezes Grupy Kapitałowej Południe-Zachód. - Dlatego nasza firma może przekazać do rejestru dłużników w BIG InfoMonitor dane nie tylko tych podmiotów, które nie wywiązały się z płatności wobec GK PZ, ale również informacje o przedsiębiorcach i konsumentach, których dług został kupiony przez naszą spółkę.

Do rejestru prowadzonego przez BIG InfoMonitor może trafić każdy dłużnik Grupy Kapitałowej Południe-Zachód, jeśli ma zaległość na co najmniej 200 zł (w przypadku konsumentów) i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców) oraz gdy opóźnienie w płatnościach wynosi co najmniej 60 dni. Istnieje również możliwość przekazania danych dłużnika do BIG na podstawie tytułu wykonawczego. Wówczas kwota zaległych należności oraz termin zwłoki w płatnościach nie ma znaczenia.

- Firmy windykacyjne zyskały możliwość wpisywania nabytych przez nie wierzytelności do bazy danych dłużników BIG 14 czerwca b.r. - mówi prezes BIG InfoMonitor, Mariusz Hildebrand. - Tego dnia weszła w życie nowa Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która m.in. znacznie rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z usług Biur Informacji Gospodarczej. Zapisy znowelizowanej ustawy niewątpliwie przełożą się na skuteczność firm windykacyjnych.

Osoby lub firmy, które znajdą się w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor mogą mieć problemy z otrzymaniem kredytów, pożyczek, z zakupami na raty, z podłączeniem internetu, telewizji kablowej czy telefonu, a także z nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych. Rejestry dłużników BIG sprawdzają bowiem firmy z praktycznie każdego sektora rynku, w celu dokonania oceny wypłacalności potencjalnych klientów.

Dzięki nowelizacji prawa i podpisaniu umowy o współpracy z BIG InfoMonitor Grupa Kapitałowa Południe-Zachód zyskała kolejne skuteczne narzędzie do dyscyplinowania dłużników. - W sytuacji, gdy nie pomagają klasyczne instrumenty windykacyjne, jak dojście do porozumienia z dłużnikami na stopie polubownej i negocjacje spłaty zobowiązania, już sama groźba wpisania do rejestru BIG będzie działać mobilizująco na dłużnika – tłumaczy Piotr Filosek z GK PZ. - Przedsiębiorcy rozumieją, że oznaczałoby to utratę przez firmę dobrej reputacji. Wpis do rejestru ogranicza również jej rozwój poprzez utratę kontrahentów i zamknięcie dostępu do źródeł finansowania.

Jak podkreśla prezes Grupy Kapitałowej Południe-Zachód, procedura umieszczenia w bazie BIG informacji o podmiocie zalegającym z płatnościami jest prosta i działa na korzyść wierzyciela. Przed umieszczeniem informacji w BIG InfoMonitor, spółka wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty z informacją o zamiarze takiego działania oraz o jego konsekwencjach. Wezwanie musi zostać wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do adresata na 30 dni (lub 14, jeśli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy) przed wprowadzeniem informacji do BIG.

Jedynym sposobem na usunięcie danych dłużnika z bazy BIG jest całkowita spłata zobowiązania. W opinii prezesa BIG InfoMonitor 45% osób, które otrzymują wezwanie do zapłaty, z ostrzeżeniem o możliwościach znalezienia się w BIG i tego konsekwencjach, spłaca należność. Kolejne 30% dłużników reguluje dług po umieszczeniu ich danych w rejestrze dłużników BIG.

W ramach współpracy Grupa Kapitałowa Południe-Zachód ma również możliwość sprawdzania swoich dłużników. Za pośrednictwem BIG InfoMonitor otrzymuje dostęp do ponad 4,3 mln informacji o przeterminowanym zadłużeniu, gromadzonych w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor, jak i w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich, z którymi biuro ściśle współpracuje. W 2009 r. firma udostępniła ponad 5,5 mln raportów z informacjami o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a w 2010 r. - jak dotąd - ponad 3,5 mln.

Data wiadomości: 2010-07-28
Autor: Nanotech
Powrót do zestawienia

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        


  DZIAŁY INFORMACJI:

 WYDARZENIA
 BIZNES i GOSPODARKA
 -\Wielkopolska
 -\Kraj
 -\Świat
 KULTURA, SZTUKA, IMPREZY
 SPORT
 TECHNOLOGIE i NAUKA
 KOMUNIKATY
 FELIETONY z WIELKOPOLSKI
 MOTORYZACJA
 DOM i BUDOWNICTWO
 PRACA i EDUKACJA
 MEDYCYNA i ZDROWIE
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl