Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj newsa do SERWISU INFORMACYJNEGO !DODAJ własnego NEWSA
do Serwisu Informacyjnego CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Informacyjnego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa
Nowa oczyszczalnia pod Poznaniem


Urząd Gminy Dopiewo w woj. wielkopolskim ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Dopiewo to położona nieopodal Poznania wieś zamieszkała przez około 2300 osób.

Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się na drodze procesów biochemicznych zaś mechaniczne zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja często nazywana oczyszczaniem wstępnym. Działanie planowanej inwestycji będzie więc łączyło oba sposoby. Obowiązkiem wyłonionego wykonawcy będzie sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia oraz uzyskanie materiałów niezbędnych do zdobycia pozwolenia na budowę.
Zamówienie ma obejmować przygotowanie: wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji, uzyskanie zgody właścicieli gruntów na lokalizację i prowadzenie robót, przygotowanie wniosków o warunki energetyczne zasilania oczyszczalni oraz uzyskanie wypisów z rejestru gruntów działek objętych projektem. Dodatkowo zamówieniem objęte jest opracowanie: projektów automatyki przepompowni, kosztorysu inwestorskiego, informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków oczyszczonych i wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej także. Wymogiem objęte jest opracowanie raportu oddziaływania projektowanej oczyszczalni na środowisko. Wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu muszą być wkalkulowane w cenę oferty.
Chętni do startu w przetargu muszą udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania takiej działalności oraz wiedzy i doświadczenia. Oczywiście sytuacja ekonomiczna wykonawcy projektu też nie może budzić wątpliwości.
Kryterium wyboru oferty będzie cena. Wadium nie jest wymagane. Postawiony jest warunek dotyczący czasu wykonania zadanie. To 7 miesięcy. Nie wymagane jest zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oferty można składać tylko do 12 października!
Szczegóły (m.in. SIWZ) są dostępne na: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=1961.Autor: Adam Dzienisowicz
Źródło: www.bizzone.pl

Data wiadomości: 2006-10-06
Powrót do zestawienia

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        


  DZIAŁY INFORMACJI:

 WYDARZENIA
 BIZNES i GOSPODARKA
 KULTURA, SZTUKA, IMPREZY
 SPORT
 TECHNOLOGIE i NAUKA
 KOMUNIKATY
 -\Wielkopolska
  -\Poznań
  -\Pozostałe
 FELIETONY z WIELKOPOLSKI
 MOTORYZACJA
 DOM i BUDOWNICTWO
 PRACA i EDUKACJA
 MEDYCYNA i ZDROWIE
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl