Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
Naucz się najbardziej popularnego 
tańca 
klubowego - West Coast Swinga!
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj newsa do SERWISU INFORMACYJNEGO !DODAJ własnego NEWSA
do Serwisu Informacyjnego CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Informacyjnego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa
 Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych - Studia Prawnicze w KUTNIE - Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych - Studia Prawnicze w KUTNIE -
Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych - Studia Prawnicze w KUTNIE

Podstawowym założeniem poczynionym w zakresie budowania sylwetki absolwenta uczęszczającego na Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, jest wszechstronne wykształcenie w zakresie znajomości prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Podstawową przesłanką w zakresie doboru przedmiotów, które mają służyć tak określonemu celowi jest połączenie obowiązkowych przedmiotów kursowych z przedmiotami uzupełniającymi i fakultatywnymi.

Pozwoli to na dostosowanie – w ramach oferty Wydziału Prawa – indywidualnych zainteresowań do profilu absolwenta kończącego studia prawnicze. Przedmioty obowiązkowe, zmierzające do wykształcenia znajomości podstawowych gałęzi prawa, zostały dobrane zgodnie z kanonem przyjmowanym na innych uczelniach prawniczych. Przejście kursu podstawowego będzie gwarantowało nabycie wiadomości ogólnych o prawie, jego interpretacji, niezbędnej wiedzy z zakresu historii prawa i przedmiotów pokrewnych, a także znajomości przedmiotów kursowych w postaci (przede wszystkim) prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania karnego.

Bogata oferta uzupełniająca studia prawnicze, ma z założenia zmierzać do zapewnienia wszechstronnej możliwości ukierunkowania swoich zainteresowań w stronę dyscyplin szczegółowych. Współczesny rynek usług prawniczych zmierza w kierunku specjalizacji i stąd też bierze się nacisk na tę właśnie grupę przedmiotów. Elementem wyróżniającym profil absolwentów kończących Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych będzie szczególne przygotowanie do obsługi prawnej strefy szeroko rozumianej sfery kultury i współczesnych mediów (prawa autorskiego, prasowego, prawa regulującego działania instytucji i placówek kultury).

Te elementy kształcenia wychodzą naprzeciw współczesnemu rynkowi, który charakteryzuje się również wzrastającym znaczeniem znajomości praw własności intelektualnej. Obsługa szeroko rozumianej sfery kultury jest specjalnością Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, również na innych kierunkach, gdzie szkoła może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami wyrażającymi się choćby w ilości absolwentów zatrudnianych po jej ukończeniu. Podobne ambicje Szkoła wyraża wobec absolwentów kończących Wydział Prawa.

Absolwent kończący Wydział Prawa WSUS ma więc uzyskać wszechstronne wykształcenie prawnicze. Podstawowym założeniem jest ukierunkowanie absolwentów pod kątem wykonywania w przyszłości zawodów prawniczych,takich jak: Radca Prawny, Adwokat, Notariusz, Prokurator, Sędzia, a także Komornik Sądowy. Dostęp do tych zawodów jest uzależniony od spełnienia warunku koniecznego w postaci ukończenia wyższych studiów prawniczych.

W trakcie nauki na studiach prawniczych, studenci będą na bieżąco informowani na temat możliwości odbywania aplikacji prawniczych, wymagań Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz perspektyw rozwoju rynku usług prawniczych. Wykonywanie zawodu prawnika nie zawsze łączy się z wykonywaniem konkretnego zawodu prawniczego (np. adwokat, notariusz, radca prawny, prokurator, sędzia), stąd poprzez studia prawnicze, student nabędzie również te umiejętności, które pozwolą mu na podjęcie pracy w administracji publicznej.

Osiągnięciu tego celu ma służyć rozbudowana oferta przedmiotów prawno – administracyjnych. Oprócz wskazanych już, a wynikających również z przedstawionego programu studiów prawniczych, elementów wiedzy niezbędnej do osiągnięcia tak określonych celów, istotnym rysem będzie rozbudowany program praktyk, spotkań i konsultacji, które pozwolą przyszłym absolwentom kończącym Wydział Prawa, na świadome obranie kierunku swojej dalszej kariery prawniczej. W tym zakresie WSUS przewiduje również zaangażowanie istniejącego w jej strukturze biura karier.

Wspomnieć oczywiście należy, że obrót prawny w Zjednoczonej Europie wymaga znajomości języków obcych. Absolwenci kończący Wydział Prawa będą biegle władać językiem obcym, zgodnie z kryterium B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W ramach kształcenia językowego szczególny nacisk zostanie położony na język prawniczy. Ambicją szkoły jest wykształcenie absolwentów władających biegle przynajmniej jednym językiem, z uwzględnieniem swoistych cech języka prawniczego.

Podsumowując, stwierdzić należy, że sylwetka absolwenta studiów prawniczych ma być ukształtowana pod kątem możliwości dalszego rozwoju i znalezienia swojego miejsca na rynku usług prawniczych lub w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości, gdzie podstawowym wymaganiem jest posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego. Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji publicznej.

Absolwent kończący Wydział Prawa WSUS, oprócz spełnienia tak wymogu formalnego, tj. dyplomu ukończenia studiów prawniczych, ma posiąść wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na świadome i zgodne z zapotrzebowaniem rynkowym, dokonanie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Serdecznie zapraszamy

Wydział Zamiejscowy w Kutnie
99 - 300 Kutno, ul. Lelewela 10
Telefon: +48 24 355 66 55
e-mail: kutno@wsus.poznan.pl

Data wiadomości: 2007-06-12
Powrót do zestawienia

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        


  DZIAŁY INFORMACJI:

 WYDARZENIA
 BIZNES i GOSPODARKA
 KULTURA, SZTUKA, IMPREZY
 SPORT
 TECHNOLOGIE i NAUKA
 KOMUNIKATY
 FELIETONY z WIELKOPOLSKI
 -\Wielkopolska
 MOTORYZACJA
 DOM i BUDOWNICTWO
 PRACA i EDUKACJA
 MEDYCYNA i ZDROWIE
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl