Powrót na stronę wejściowš -
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
 
Regulamin CyberWielkopolski

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2008

Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska www.wielkopolska.pl zwany w dalszej części CyberWielkopolska, jest portalem internetowym należącym do firmy "Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska" z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pajzderskiego 15.

1.Korzystanie z Portalu

Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
Portal jest skierowany do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat Wielkopolski i wydarzeń związanych z Wielkopolską.
Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Odpowiedzialność:

CyberWielkopolska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem CyberWielkopolski.

Dane publikowane na łamach CyberWielkoplski pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł oraz od zarejestrowanych użytkowników CyberWielkopolski. Staramy się aby prezentowane informacje były rzetelne i uczciwe.

Prezentowane na łamach CyberWielkopolski poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3.Warunki techniczne:

W celu prawidłowego korzystania z zasobów CyberWielkopolski wymagane jest:
- połączenie z siecią Internet,
- przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej

W przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od CyberWielkopolski problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do serwisu. W takim wypadku CyberWielkopolska nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności serwisu.

4.Prawa autorskie:

CyberWielkopolska oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

CyberWielkopolska informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą CyberWielkopolski.

5.Zasady korzystania z poszczególnych serwisów:

- 5.1.KATALOG STRON WIELKOPOLSKICH

  Każdy użytkownik CyberWielkopolski może zgłosić własny serwis (kilka serwisów) do Katalogu stron.

  Z uwagi na profil serwisu, katalogujemy wyłącznie serwisy (firmy) z Wielkopolski. Zgłoszenie nie są dodawane do katalogu automatycznie. Każde zgłoszenie jest weryfikowane i wpisy spoza Wielkopolski, lub co do lokalizacji, których mamy wątpliwości, są usuwane.

  Kolejnym warunkiem dodania jest własna domena lub subdomena, dodawanego serwisu. Serwisów www z adresami w innej domenie, po "/" nie dodajemy.

   Zabrania się umieszcznia:
  • Odnośników do serwisów zamieszczających treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc, terroryzm, fanatyzm religijny oraz strony propagujące treści uznane ogólnie za sprzeczne z prawem polskim oraz międzynarodowym
  • Odnośników do serwisów erotycznych, pornograficznych, które nie posiadają strony informacyjnej o jej charakterze
  • Odnośników do serwisów naruszających prawa autorskie
  • Odnośników do serwisów obcojęzycznych
  • Odnośników do serwisów w trakcie budowy bądź modernizacji
  • Odnośników do serwisów których treść stanowią jedynie programy partnerskie
  • Odnośników do serwisów, które stanowią subdomenę większych stron lub serwisów nie reprezentujących odrębnej treści lub tematyki
  • Odnośników do serwisów, których jedynym zadaniem jest wyświetlanie linków do innych stron
  • Aliasów do stron
  • Stron o niskiej zawartości merytorycznej, nieczytelnych lub skonstruowanych w sposób utrudniający kategoryzację
  • Z uwagi na jakość katalogu, CyberWielkopolska może odmówić umieszczenia strony w katalogu bez podania przyczyny

   Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zadbać o to, aby:
  • Tytuł serwisu był zgodny z tematyką serwisu i nie przekraczał odpowiedniej długości znaków. Ponadto w tytule mogą być jedynie polskie znaki od A do Z, obowiązuje absolutny zakaz stosowania ozdobników typu ...;;;;;;; TYTUŁ ;;;;;;;...
  • W opisie serwisu nie może znajdować się adres firmy bądź telefony czy e-maile. Opis serwisu oraz słowa kluczowe nie mogą przekraczać odpowiedniej długości znaków
  • Serwis może się znaleźć w maksymalnie 3 kategoriach, co nie znaczy, że musi do każdej z nich pasować. W przypadku, gdy serwis dodany zostanie do kategorii nie zgodnej z treścią serwisu, wpis do katalogu zostanie odrzucony przez redaktora

  Po wypełnieniu FORMULARZA strona musi być zweryfikowana przez WebAdmina CyberWielkopolski.


- 5.2.WIELKOPOLSKI SERWIS INFORMACYJNY
 • CyberWielkopolska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji.
 • Zamieszczanie informacji w serwisie wymaga uprzedniej rejestracji konta użytkownika.
 • Rejestracja w serwisie CyberWielkopolska jest bezpłatna.
 • Zamieszczona informacja będzie widoczna bezterminowo.
 • W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu CyberWielkopolska zastrzega sobie zablokowanie, bądź usunięcie konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego informacji.

  Zasady dodawania informacji

 • Dodawanie informacji do serwisu informacyjnego jest bezpłatne.
 • Treść informacji powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 • Zabrania się zamieszczania informacji - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.
 • Zabrania się zamieszczania informacji - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 • Zabrania się wielokrotnego zamieszczania informacji.
 • Zabrania się zamieszczania informacji zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy, nie związanych tematycznie z zamieszczanym tekstem. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
 • CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo przyporządkowania informacji do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść informacji za kryterium przyporządkowania.
 • W wypadku stwierdzenia niezgodności treści informacji z postanowieniami niniejszego regulaminu, CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej informacji.- 5.3.SERWIS OGŁOSZEŃ DROBNYCH CYBERBAZAR
 • CyberWielkopolska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie wymaga uprzedniej rejestracji konta użytkownika.
 • Rejestracja w serwisie CyberWielkopolska jest bezpłatna.
 • Zamieszczone w serwisie ogłoszenie będzie widoczne w serwisie przez okres min. 30 dni z możliwością odpłatnego przedłużenia czasu wyświetlania się ogłoszenia.
 • W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu serwis zastrzega sobie zablokowanie, bądź usunięcie konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego ogłoszeń.

  Zasady zamieszczania ogłoszeń

 • Dodawanie ogłoszeń w serwisie CYBERBAZAR jest bezpłatne.
 • Przedłużanie czasu wyświetlania się ogłoszenia realizowane jest z poziomu Panelu Klienta zarejestrowanego Użytkownika CyberWielkopolski.
 • Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 • Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 • Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego użytkownika.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
 • CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
 • W wypadku stwierdzenia niezgodności treści ogłoszenia - materiału z postanowieniami niniejszego regulaminu, CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.


- 5.4.SERWIS OGŁOSZEŃ TURYSTYCZNYCH TURYSTYKA-AGROTURYSTYKA
 • CyberWielkopolska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie wymaga uprzedniej rejestracji konta użytkownika.
 • Rejestracja w serwisie CyberWielkopolska jest bezpłatna.
 • Zamieszczone w serwisie ogłoszenie będzie widoczne w serwisie bezterminowo.
 • W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu CyberWielkopolska zastrzega sobie zablokowanie, bądź usunięcie konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego ogłoszeń.

  Zasady zamieszczania ogłoszeń

 • Dodawanie ogłoszeń w serwisie TURYSTYKA-AGROTURYSTYKA jest bezpłatne.
 • Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 • Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego użytkownika.
 • Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy, nie związanych tematycznie z zamieszczaną ofertą. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
 • CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
 • W wypadku stwierdzenia niezgodności treści ogłoszenia - materiału z postanowieniami niniejszego regulaminu, CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.


- 5.5.BAZA URZĘDÓW I INSTYTUCJI CYBERWIELKOPOLSKI
 • CyberWielkopolska nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie wymaga uprzedniej rejestracji konta użytkownika.
 • Rejestracja w serwisie CyberWielkopolska jest bezpłatna.
 • Zamieszczony w bazie urzędów i instytucji wpis będzie widoczny bezterminowo.
 • W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu CyberWielkopolska zastrzega sobie zablokowanie, bądź usunięcie konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego wpisów.

  Zasady dodawania wpisów

 • Dodawanie wpisów do bazy urzędów i instytucji jest bezpłatne.
 • Treść wpisu powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 • Zabrania się zamieszczania wpisów - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.
 • Zabrania się zamieszczania wpisów - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 • Zabrania się wielokrotnego zamieszczania wpisów.
 • Zabrania się zamieszczania wpisów zawierających adresy WWW stron komercyjnych a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy, nie związanych tematycznie z zamieszczanym wpisem. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
 • CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo przyporządkowania wpisów do właściwej kategorii w ramach serwisu, biorąc treść wpisu za kryterium przyporządkowania.
 • W wypadku stwierdzenia niezgodności treści wpisu z postanowieniami niniejszego regulaminu, CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.


- 5.6.FORUM DYSKUSYJNE CYBERWIELKOPOLSKI
  1. Postanowienia ogólne:
  - Na forum obowiązuje netykieta i kultura osobista.
  - Każdy użytkownik odpowiada za treści napisanych przez siebie wiadomości.
  - Administrator, a po nim Moderator, ma zawsze najważniejszy głos w dyskusjach dotyczących Forum.
  - Administratorzy i Moderatorzy mają prawo zmieniać i usuwać wiadomości, których treść jest niezgodna z prawem i regulaminem. W przeciwnym wypadku nie mają prawa naruszać treści wiadomości.

  2. Zakazuje się:
  - Używania wyrazów wulgarnych oraz obrażających innych użytkowników Forum.
  - Umieszczania na forum treści naruszających uczucia religijne, normy społeczne, etyczne, obyczajowe oraz wzywające do nienawiści.
  - Podszywania się pod innych użytkowników Forum.
  - Zakaz prowadzenia prywatnych wojen
  - Zwalczane będą wszelkie przejawy chamstwa
  - Zabrania się posiadania dwóch lub więcej aktywnych kont przez jedną osobę lub specjalnego zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru jak rowniez podawania falszywego lub nieaktywnego adresu e-mail
  - Surowo wzbronione jest wykorzystywanie Forum do rozsyłania spam'u
  - Nazwa nicku nie może zawierać adresu innej strony.

  3. Pisanie postów

  - Nie masz nic konkretnego do napisania to nie pisz wcale.
  - Pisz w odpowiednim forum. Nie pisz gdzie popadnie.
  - Nie umieszczaj tego samego postu/tematu w więcej niż jednym forum.
  - Zanim stworzysz kolejny temat, poszukaj na forum czy twój problem nie był już poruszany. W tym celu użyj funkcji Szukaj. Swój problem możesz dopisać do istniejącego wątku zamiast tworzyć nowy.
  - Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak np.: "Pomocy" albo "Mam problem" - Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby
  zainteresowane
  - Nie używaj zbędnych powtórzeń znaków np. kilku ??? lub !!!.
  - Przestrzegaj zasady: Jeden temat - jeden problem/pytanie. Nie umieszczaj trzech pytań w jednym temacie. Ułatwi to kolejnym użytkownikom wyszukiwanie informacji.
  - W treści postu bądź precyzyjny i podawaj dokładne informacje dotyczące problemu. Pisz tak żeby każdy Cię zrozumiał.
  - Nie pisz postu pod swoim postem bez wyraźnej potrzeby. Jeżeli chcesz coś dopisać, wykorzystaj przycisk "Zmień". Jeżeli nie uzyskałeś odpowiedzi nie dopisuj postów typu: "Ludzie! Nikt
  nie wie ??", "Proszę. Pomóżcie."
  - Zabrania się używania wulgaryzmów oraz słów ogólnie uważanych za obraźliwe.
  - Kochamy Polski język i prosimy o unikanie literówek oraz błędów ortograficznych i stylistycznych. Jeżeli takie popełniłeś popraw je klikając przycisk "Zmień"
  - Nie formatuj niepotrzebnie czcionki ( nie pisz pogrubioną czcionką, nie używaj rozmiaru "duży" i "ogromny", nie koloruj. Nie pisz postu WIELKIMI literami.
  - Nie pisz slangiem i skrótami
  - Jeżeli w swoim poście chcesz umieścić fragment kodu, treść błędu itp. użyj tagów [ code] [/code]
  - Kolorów mogą używac jedynie administratorzy oraz moderatorzy forum.
  - Na forum piszemy "Normalnym" rozmiarem czcionki.
  - Upominać innych użytkowników mogą jedynie administratorzy oraz moderatorzy.

  4. Zasady pisania Tematów

  Przede wszystkim: NADAJ ODPOWIEDNI TEMAT.
  tematy typu 'PROBLEM!!!!' czy POMOCY!!! lub USERZY będa zamykane od razu !! Prosimy o hasłowe określenie tematu w nawiasach [].
  Przykłady takich tematów:
  [STYL] Podświetlenie komórki - jak zmienić?
  [SKRYPT] Przy dodawaniu usera do grupy wyskakuje błąd.

  5. Uwaga Ważne:

  Wszelkie osoby nieprzestrzegające regulaminu zostaną najpierw ostrzeżone, a w dalszej kolejności: banowane bądź nawet usuwane z forum!


- 5.7.KONTO UŻYTKOWNIKA CYBERWIELKOPOLSKI
 • Zarejestrowanie się oznacza automatyczną akceptację regulaminu.
 • Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 • Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane dane osobowe.
 • Użytkownik zarejestrowany ma prawo edytować swoje dane lub usunąć swoje konto. W celu usunięcia konta użytkownik powinien skontaktować się administratorem serwisu.
 • Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dodawania plików i zdjęć do swoich wpisów w poszczególnych serwisach CyberWielkopolski. Może również edytować swoje wpisy. Poza tym każdy dodany przez niego tekst pojawi się on-line natychmiast (z wyjątkami - bez konieczności akceptowania go przez moderatora).
 • Zarejestrowanie się oznacza, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie drogą mailową ważnych informacji dotyczących serwisu lub innych komunikatów.
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie do realizacji serwisu CyberWielkopolska i nie będą nikomu udostępniane.
 • Ujawnienie danych użytkownika może nastąpić tylko i wyłącznie właściwym organom z przyczyn nakazanych przez prawo.
 • Login użytkownika nie może być żadną formą reklamy ani nie może zawierać słów powszechnie uznanych za wulgarne.
 • Za złamanie regulaminu grozi czasowa blokada konta lub jego całkowite usunięcie.6.Postanowienia końcowe:

CyberWielkopolska nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

CyberWielkopolska zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: poczta@wlkp.com.pl

Życzymy owocnego korzystania z CyberWielkopolski
Z wyrazami szacunku
Zespół CyberWielkopolski  CYBERWIELKOPOLSKA:

 KONTAKT
 INFORMACJE OGÓLNE O SERWISIE
 REGULAMIN CYBERWIELKOPOLSKI
 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 MAPA SERWISU

  REKLAMA W CYBERWIELKOPOLSCE:

 Reklama Banerowa i Watermark
 Wizytówki Informacyjne
 Linki sponsorowane
 Informacje promocyjne
 Konkursy promocyjne

  AGENCJA WEBMASTERSKO-PROMOCYJNA:

 TWORZENIE SERWISÓW www
 POZYCJONOWANIE
 REKLAMOWE KAMPANIE PROMOCYJNE
 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH
 DOMENY
 HOSTING
 WSPÓŁPRACA Z INNYMI AGENCJAMI
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
SprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl